Informator

1Jeżeli zgon nastąpi w domu

W przypadku, gdy zgon nastąpi w domu wzywamy lekarza pierwszego kontaktu – w dzień lub pogotowie ratunkowe – w nocy, dzwoniąc pod numer 999 lub 112 z telefonu komórkowego

2Jeżeli zgon nastąpi w szpitalu lub domu opieki

Personel opiekujący się osobą, która własnie zmarła będzie wiedział co robić – KArtę Zgonu wystawi lekarz prowadzący.

3Jeżeli zgon nastąpi w innym miejscu niż szpital czy dom

Jeżeli śmierć osoby nastąpiła z przyczyn nienaturalnych (wypadek przestępstwa) i ciało zostało przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej:

  • należy wystąpić do prokuratury o pisenme pozwolenie odebrania ciała.

  • po autopsji kartę zgony wystawi ZMS

  • Karta Zgonu jest podstawowym dokumentem stwierdzającym zgon, niebędnym przy zlecaniu zakładowi pogrzebowemu eksportacji ciała i przygotowaniu pogrzebu

4Podstawą wydania aktu zgonu jest:

  • Karta Zgonu

  • dowód osobisty osoby zmarłej

  • dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon

  • jeżeli osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim, niezbędny jest dowód osobisty współmałżonka.

5Jeżeli uzgodniliśmy warunki o kredytowaniu pogrzebu, wówczas zasiłek odbiera zakład pogrzebowy od Zakładu Ubezpieczeń, w którym zmarły był ubezpieczony (ZUS, KRUS, MSWiA)

Wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4000zł.

Masz Pytanie? Skontaktuj się z Nami

Formularz kontaktowy

[dynamictext* your-subject "CF7_get_post_var key='title'"]

Dane Kontaktowe

Usługi Pogrzebowe ELIZJUM

Konstancin-Jeziorna, 05 – 520
ul. Piaseczyńska 58

tel. 22 711 70 69
tel. kom. 503 621 966
biuro@elizjum.com.pl

Biuro czynne:
pon – pt 9-18
sob. 9-14

Zobacz na mapie

https://termpaperwriter.org